Bieg na 10 km Warszawa, 17.09.2016

Obiór pakietów startowych

Pakiety startowe biegu będą na Was czekały w Biurze Zawodów w dniu biegu czyli w sobotę, 17 września.

Biuro Zawodów będzie otwarte od godz 9.00 i znajdować się będzie na Plaży Żoliborz (Plaża znajduje się na końcu nadwiślanego bulwaru, poniżej terenu Klubu Sportowego „Spójnia – Warszawa”).

Każdy uczestnik odbiera osobiście pakiet startowy, podpisując jednocześnie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

Przy Biurze Zawodów znajdziecie Depozyt , w którym bezpiecznie będziecie mogli zostawić swoje rzeczy niepotrzebne Wam podczas biegu, a mogące się przydać po biegu ;-) Będą też szatnie.

Widzimy się za niecały tydzień!

BIEGwNET, 19.09.2015 Warszawa